Szukaj
?
 
Sale dydaktyczne
 
 
Aktualności dla pracowników
 
 
 
Dr inż. Jolanta Pauk z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej otrzymała prestiżowe stypendium dla młodych uczonych z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 

W piętnastej edycji konkursu na stypendia dla najzdolniejszych młodych naukowców Fundacja przyznała 121 rocznych stypendiów. Do konkursu wpłynęło 999 wniosków. Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2007 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podstawowym kryterium oceny kandydatów był ich udokumentowany publikacjami dorobek naukowy. Najwyżej oceniane były osoby mogące wykazać się pracami twórczymi, formułującymi hipotezę badawczą, rozwijające teorie lub odwołujące się do nich oraz pracami aplikacyjnymi Uwzględniany był również zasięg publikacji i ranga czasopism. Szczególnie cenione były publikacje w pismach międzynarodowych oraz powszechnie uznawanych za wiodące w danej dziedzinie nauki. W ocenie kandydatów recenzenci uwzględniali również plany badawcze, aktualność tematyki, znaczenie badań dla postępu nauki w danej dziedzinie, stopień zaawansowania badań oraz odpowiednie przygotowanie warsztatowe kandydata, jego inwencję twórczą i samodzielność badawczą (własne granty, współpraca z innymi jednostkami).

Stypendium jest dowodem uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych dr inż. Jolanty Pauk. Zajmuje się inżynierią biomedyczną, bada stan aparatu ruchu osób z dysfunkcjami kończyn dolnych. W 2005 r. była laureatką Nagrody I stopnia Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk.

GRATULUJEMY!

Anna Leszczuk Fiedziukiewicz