Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
Współpraca Politechniki Białostockiej z uczelniami kanadyjskimi i inżynierami z Ameryki Północnej - Rektor PB prof. Joanicjusz Nazarko z wizytą w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych
 

W dniach 23-25 kwietnia 2007 r. Rektor Politechniki Białostockiej prof. Joanicjusz Nazarko wziął udział w konferencji IEEE Canada (jako afiliowany profesor Uniwersytetu w Quebecu). Prowadził tam rozmowy z przedstawicielami uczelni kanadyjskich o wspólnym przygotowaniu wniosku do programu współpracy. Program nosi tytuł „CANADA - EUROPEAN UNION PROGRAMME FOR CO-OPERATION IN HIGHER EDUCATION, TRAINING AND YOUTH” i dotyczy współpracy europejskich i kanadyjskich szkół wyższych.

Od 26 kwietnia 2007 r. prof. Joanicjusz Nazarko przebywa w Chicago na Zjeździe Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. Został tam zaproszony do Komitetu Honorowego Zjazdu przez Prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Janusza Zastockiego, absolwenta Politechniki Białostockiej. Rektor PB przedstawi tam wystąpienie nt. Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, w którym Politechnika Białostocka bierze udział jako instytucja partnerska. Będzie też rozmawiał na temat możliwości szerszej współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Radą Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej. W zjeździe bierze udział m.in. dr Olaf Gajl, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Anna Leszczuk - Fiedziukiewicz