Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
Umowa o podwójnym dyplomowaniu z uczelnią w Danii
 

Prof. Joanicjusz Nazarko, Rektor Politechniki Białostocka podpisał w grudniu 2006 r. umowę z Uniwersytetem Vitus Bering Denmark. Umowa zakłada realizację programu podwójnego dyplomowania między PB a uczelnią w Danii.

W ramach umowy studenci PB będą mogli wyjechać na studia do Danii i otrzymać dyplom duńskiej uczelni po ukończeniu takich kierunków jak: architektura, inżynieria lądowa, technologie IT i inżynieria przemysłowa, biznes i komunikacja. Po odbyciu 3-semestralnego kształcenia i zdobyciu odpowiedniej ilości punktów ECTS studenci otrzymają tytuł „Bachelor of Science” (odpowiednik polskiego licencjata).

Programem podwójnego dyplomowania mogą być objęci studenci, którzy uzyskali minimum 60 punktów ECTS (Europejski System Transferu Punktów Zaliczeniowych) w uczelni wysyłającej, tj. w PB. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o dyplom jest studiowanie w duńskiej uczelni przynajmniej przez trzy semestry i uzyskanie minimum 90 punktów ECTS, w tym 30 ECTS za zrealizowanie praktyki zawodowej. W trzecim semestrze student jest zobowiązany do przygotowania pracy dyplomowej. Łącznie w obu uczelniach student powinien zdobyć 210 punktów ECTS.

Zaletą takiego studiowania jest to, że studenci mogą wybrać kierunki, których nie ma naszej uczelni, udoskonalą znajomość języka angielskiego, poznają inny system kształcenia, będą mogli odbyć praktyki zawodowe w interesujących ich branżach w innym kraju. Student
w Danii będzie uczestniczył w zajęciach prowadzonych w języku angielskim. Nie będzie ponosił kosztów czesnego za studia, będzie musiał jedynie zapłacić za: zakwaterowanie, przejazd, wydatki związane z codziennym życiem, książki i materiały naukowe. Na uniwersytecie w Danii uczy się ok. 500 studentów z całego świata: m.in. z Francji, Hiszpanii, Anglii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Australii.

Na Politechnice Białostockiej prowadzone są przygotowania merytoryczne i organizacyjne do wdrożenia programu podwójnego dyplomowania.

Anna Leszczuk - Fiedziukiewicz