Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
Trwają prace nad realizacją umowy o podwójnym dyplomowaniu z Uniwersytetem VITUS BERING DENMARK
 

Spotkanie przedstawicieli Politechniki Białostockiej z przedstawicielami duńskiego Uniwersytetu Vitus Bering Denmark

13 marca 2007 r. (wtorek), godz. 9.00-12.00


13 marca 2007 r. na Politechnice Białostockiej odbędzie się spotkanie przedstawicieli Uniwersytetu Vitus Bering z Danii z Dziekanami Wydziałów naszej Uczelni. Celem wizyty Duńczyków jest ustalenie praktycznych szczegółów ważnych w realizacji programu o podwójnym dyplomowaniu realizowanym na obu uczelniach. Program ten pozwala na wymianę studentów i otrzymanie dyplomów polskiego i duńskiego przez studentów obu krajów. Obie uczelnie - w wyniku podpisanej w grudniu 2006 r. umowy - mają uzgodnić listę przedmiotów do wyboru dla studentów objętych programem podwójnego dyplomowania. Przedmiotem rozmów będzie lista przedmiotów, które muszą zostać zaliczone w uczelni wysyłającej przed rozpoczęciem studiów w uczelni przyjmującej oraz porównanie obowiązujących w uczelniach skali ocen.

godz. 9.00 - spotkanie z Dziekanami Wydziałów PB, Biuro Socrates Erasmus
godz. 10.30 - spotkanie ze studentami, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (Aula B)

WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY!


Politechnika Białostocka podpisała w grudniu 2006 r. umowę z Uniwersytetem Vitus Bering Denmark w miejscowości Horsens. Na uczelni prowadzone są rozmowy merytoryczne i organizacyjne na temat współpracy z Danią. Studenci będą mogli wyjechać na studia do Danii i otrzymać dyplom duńskiej uczelni z takich kierunków jak: Civil Engineering, Architectural Technology, IT Engineering, Mechanical Engineering, Global Business Engineering, Value Chain Management (International logistics), Marketing Economy. Po odbyciu 3-semestralnego kształcenia studenci otrzymają tytuł „Bachelor of Science” (odpowiednik polskiego licencjata). Pierwsze formularze aplikacyjne studenci PB będą mogli składać do końca kwietnia b.r.

Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o podwójny dyplom jest studiowanie w uczelni przyjmującej przynajmniej przez trzy semestry i uzyskanie minimum 90 punktów ECTS, w tym 30 ECTS za odbycie praktyki zawodowej. W trzecim semestrze student jest zobowiązany do przygotowania pracy dyplomowej.

Poza podwójnym dyplomem niewątpliwą korzyścią dla studentów jest możliwość studiowania w międzynarodowym otoczeniu. W każdym semestrze na Uniwersytecie Vitus Bering studiuje około 500 studentów z całego świata, m.in. z Francji, Hiszpanii, Anglii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Australii. Umożliwia to wymianę doświadczeń, poznanie różnych kultur oraz stanowi doskonałą okazję do nauki języków obcych. Uniwersytet oferuje programy w całości prowadzone w języku angielskim. Studenci
z zagranicy mogą uczęszczać na bezpłatny kurs języka duńskiego, który stwarza możliwość integracji z innymi studentami. Na uwagę zasługuje również fakt, że studenci przebywający na Uniwersytecie VBD mają całodobowy dostęp do pomieszczeń, w których w ciągu dnia mają zajęcia. Ponadto studenci przybywający do Danii w ciągu 6 tygodni zostają objęci duńskim ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podpisana umowa o podwójnym dyplomowaniu określa ogólne ramy funkcjonowania tego programu. Następnym krokiem jest opracowanie programów wykonawczych
dla poszczególnych kierunków studiów (uzgodnienie liczby przedmiotów). Na Politechnice Białostockiej prowadzone są przygotowania do wdrożenia programu podwójnego dyplomowania.


*
Politechnika Białostocka od kilku lat współpracuje także z inną uczelnią w Danii, Uniwersytetem Południowej Danii przy wymianie studentów w programie Sokrates Erasmus. Studenci Politechniki po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich mogą starać się o miejsce na duńskiej uczelni według znanego w szkolnictwie wyższym Unii Europejskiej modelu 3+2. Oznacza to, że mają możliwość kontynuowania rozpoczętych na Politechnice Białostockiej studiów I stopnia na kierunkach technicznych, dających tytuł licencjata („bachelor”) i uzyskania tytułu magistra („master”) na studiach II stopnia w Danii.

Anna Leszczuk - Fiedziukiewicz