Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
Szansa na uzyskanie w Danii tytułu magistra po licencjacie Politechniki Białostockiej
 

3 marca 2006 r. w Auli Bełdowskiego na Wydziale Budownictwa
i Inżynierii Środowiska PB odbyło się spotkanie studentów PB z delegacją z Uniwersytetu Południowej Danii (University of Southern Denmark, Odense).
Studenci Politechniki po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich mogą starać się o miejsce na duńskiej uczelni według znanego w szkolnictwie wyższym Unii Europejskiej modelu 3+2. Profesor Konstantin Lassithiotakis, Prorektor duńskiej uczelni, przedstawił możliwość kontynuowania rozpoczętych na Politechnice Białostockiej studiów I stopnia na kierunkach technicznych, dających tytuł licencjata („bachelor”) i uzyskania tytułu magistra („master”) na studiach II stopnia w Danii.

Politechnika od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Południowej Danii w zakresie wymiany studentów w programie SoCCCCrates Erasmus i współpracy dydaktyczno-naukowej. Wizyta duńskiej delegacji na Politechnice Białostockiej zamykała cykl spotkań, jakie odbyły się w kilku prestiżowych uczelniach technicznych w Polsce (Wojskowa Akademia Techniczna we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Poznańska, Politechnika Szczecińska, Uniwersytet Rzeszowski).

Uniwersytet w Odense proponuje bezpłatne studia II stopnia na kilku kierunkach technicznych (są one prowadzone w języku angielskim):


  • IT Product Design
  • Mechatronics
  • Physics and Technology
  • Robotics
  • Software Systems
  • inne


Obecna na spotkaniu Anna Podłaszczuk, białostoczanka, która zdecydowała się wybrać kierunek Global Managment and Manufacturing na Uniwersytecie w Odense, namawiała studentów na kontynuowanie studiów za granicą i mówiła o jego atutach. Według niej relacje między studentami i nauczycielami są mniej formalne niż w Polsce, a wykładowcy łączą teorię i praktykę podczas współpracy nad projektem będącym częścią procesu dydaktycznego. Studenci pracują w małych zespołach, mają dostęp do laboratoriów, w ramach staży realizują projekty naukowo-badawcze w przedsiębiorstwach.

Warunkiem dostania się na studia II stopnia na Uniwersytet w Danii jest uzyskanie tytułu licencjata na Politechnice i wysłanie swojej kandydatury (wraz z wymaganymi informacjami o przebytych studiach) za pomocą Internetu.

Termin rekrutacji i nadsyłania zgłoszeń upływa 19 kwietnia 2006 r. Po rozpatrzeniu dokumentów studenci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną do Warszawy w dniach 1-2 maja 2006 r. Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych Uniwersytetu www.sdu.dk.

 
galeria