Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
Studenci z Politechniki Białostockiej nie wyjeżdżali do Blackburg na Uniwersytet Wirginia Tech w USA
 

Żaden ze studentów Politechniki Białostockiej nie był oficjalnie na Uniwersytecie Wirginia Tech w Blacksburg w ramach wymiany międzynarodowej. Politechnika, choć łączyła ją współpraca z amerykańską uczelnią od 1993 r., nigdy nie wysyłała studentów na stypendia do USA.

Politechnika Białostocka po raz pierwszy podpisała umowę z tym uniwersytetem (Wirginia Polytechnic Institute and State University) w 1993 r., następnie w 1996 r. przedłużyła ją na okres 10 lat. Umowa dotyczyła głównie współpracy naukowej, wymiany doświadczeń i rozwoju naukowego pracowników obu uczelni. Jej efektem była realizacja kilku projektów badawczych, zorganizowanie kilku konferencji, wydanie publikacji w czasopismach naukowych itp. Nie były realizowane wymiany studenckie w ramach tej umowy.

Umowa polsko-amerykańska obowiązywała do 2006 r. i nie została przedłużona na dalsze lata. Na Uniwersytecie Wirginia Tech w Blacksburg w latach 90. przebywał prof. Joanicjusz Nazarko, ówczesny pracownik naukowy Politechniki Białostockiej, w ramach kilkumiesięcznego stypendium naukowego.

Nie można wykluczyć, że jacyś studenci z Politechniki Białostockiej lub Białegostoku znajdowali się na terenie amerykańskiej uczelni. Młodzi ludzie często szukają różnych form studiowania za granicą i potencjalnie mogą wyjeżdżać z Polski na zagraniczne studia bez pośrednictwa uczelni. Nie posiadamy żadnej wiedzy na temat takich indywidualnych wyjazdów.

Rektor PB, prof. Joanicjusz Nazarko wysłał kondolencje Rektorowi Uniwersytetu Wirginia Tech w Blacksburg.

Anna Leszczuk - Fiedziukiewicz