Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
Politechnika Białostocka członkiem konsorcjum Parku Naukowo-Technologicznego Polska–Wschód w Suwałkach
 

Politechnika Białostocka została partnerem Konsorcjum Parku Naukowo-Technologicznego Polska – Wschód w Suwałkach. Rada Konsorcjum zaproponowała udział Uczelni w tym przedsięwzięciu i wydała pozytywną decyzję o partnerstwie 23 października 2006 r. Uczelnia zadeklarowała swój wkład na rzecz wspólnego działania w zakresie wzrostu innowacyjności i wdrażania nowych technologii w regionie. Przedstawiciel Politechniki Białostockiej będzie wytypowany do Rady Konsorcjum.

Idea utworzenia Parku wynikła z poszukiwania pomysłu na przełamanie istniejących barier i opóźnień w rozwoju województwa podlaskiego. Celem strategicznym Parku jest stworzenie w Suwałkach atrakcyjnego miejsca wzajemnych powiązań pomiędzy nauką a biznesem, umożliwiającego transfer technologii i prowadzenie innowacyjnych form działalności gospodarczej i inwestowania.

Partnerami inicjatywy mającej na celu również ożywienie gospodarcze, aktywizację zawodową społeczności lokalnej jest Miasto Suwałki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Warszawska, Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich, Instytut Łączności, Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnika Białostocka.

Park Naukowo Technologiczny Polska - Wschód w Suwałkach wyróżniać się będzie nowoczesną infrastrukturą, bliskości z rynkami „Wschodu” (Litwa, Rosja, Estonia, Łotwa), niskimi kosztami korzystania z majątku „produkcyjnego”, profesjonalnymi usługami pomocniczymi oraz szeroko rozwiniętymi kontaktami świata nauki z przedsiębiorcami.

(źródło informacji o Parku: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. www.paiz.gov.pl)

Anna Leszczuk - Fiedziukiewicz