Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla partnerów
 
 
 
Podpisanie porozumienia pomiędzy uczelniami Politechniką Białostocką, a Uniwersytetem w Białymstoku
 

19 lipca 2007 r. na terenie Politechniki Białostockiej zawarto porozumienie pomiędzy dwoma największymi białostockimi uczelniami. Podpisali je prof. Joanicjusz Nazarko, Rektor Politechniki Białostockiej i prof. Jerzy Nikitorowicz, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Jako powody zawarcia porozumienia Rektorzy obu uczelni podają: 1) współpraca jest jednym z nieodzownych elementów rozwoju regionu, 2) integracja środowisk naukowych i studenckich obu uczelni poszerzy zainteresowania naukowe, nadawcze i edukacyjne środowisk, 3) integracja zaowocuje wspólnymi dokonaniami służącymi rozwojowi uczelni i regionu.

Współpraca obejmuje takie działania jak:
1) przedsięwzięcia naukowo-badawcze,
2) projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków unijnych i krajowych,
3) współpraca kadry naukowo-dydaktycznej,
4) przedsięwzięcia dydaktyczne,
5) studia wspólne,
6) lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego poprzez świadczenie usług dydaktycznych,
7) współpraca studentów.

Rektorzy mają nadzieję, że na tym porozumieniu zyskają zarówno studenci, jak i kadra obu uczelni, a także otoczenie zewnętrzne miasta, które od wielu lat ma charakter akademicki.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB