Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Zakończył się I etap rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia
 

Zakończył się I etap rekrutacji na Politechnice Białostockiej na studia stacjonarne I stopnia. 3 lipca 2007 r. o północy system internetowy podsumował liczbę osób zainteresowanych podjęciem studiów na naszej Uczelni. Wynosiła ona ponad 6 tys. osób, czyli o 1800 osób więcej niż lipcu 2006 r. W Internecie i na uczelni można znaleźć listę osób zakwalifikowanych. 18 lipca zostanie ogłoszona lista osób przyjętych na I rok studiów.

Największą popularnością cieszy się w tym roku nowy kierunek na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, gospodarka przestrzenna, którą jest zainteresowanych 827 maturzystów. Na jedno miejsce było prawie 14 osób. Na drugim miejscu znalazło się budownictwo, które przyciągnęło 810 kandydatów, ponad 4 osoby przypadło tam na 1 indeks. Niesłabnącą od lat popularnością cieszy się turystyka i rekreacja na Wydziale Zarządzania. 591 kandydatów wybrało ją jako wymarzony kierunek studiów, gdzie na 1 miejsce przypada prawie 5 osób. Podobnie jest z politologią gdzie było ponad 5 chętnych na 1 miejsce. Zainteresowanie kierunkiem zadeklarowało 470 maturzystów.

6 lipca 2007 r. uczelnia ogłosiła listę osób zakwalifikowanych. W dniach 9 -14 lipca 2007 r. kandydaci muszą złożyć swoje dokumenty (oryginał lub odpis). Będzie to dowodem potwierdzenia studiowania na wybranym kierunku. Również w dniach 9 -14 lipca 2007 r. kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia, mają czas na złożenie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na innych kierunkach Politechniki Białostockiej.

Uczelnia ogłosi ostateczną list osób przyjętych 18 lipca 2007 r.

Rekrutacja na kierunki na wydziałach zamiejscowych w Hajnówce i Suwałkach została przedłużona do września.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną PB
(085) 746 90 37, rekrutacja@pb.edu.pl