Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Rekrutacja przemienna
 

8 stycznia 2013 r. Politechnika Białostocka rozpoczyna rekrutację kandydatów na studia drugiego stopnia, które rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.
Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Nabór prowadzony będzie na 15 kierunków studiów stacjonarnych:

 • architektura i urbanistyka
 • architektura krajobrazu
 • architektura wnętrz
 • automatyka i robotyka
 • budownictwo
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria środowiska W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • mechanika i budowa maszyn
 • ochrona środowiska
 • zarządzanie i inżynieria produkcji


oraz na 5 kierunków studiów niestacjonarnych:

 • architektura i urbanistyka
 • architektura wnętrz
 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka
 • zarządzanie i inżynieria produkcji.


Chętni do podjęcia studiów drugiego stopnia w Politechnice Białostockiej powinni zarejestrować się w systemie IRK do 6 lutego br. Ogłoszenie list osób przyjętych nastąpi 20 lutego. Zajęcia rozpoczną się 22 lutego br.

Harmonogram rekrutacji

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich zobowiązani są dostarczyć komplet dokumentów do Działu Spraw Studenckich i Dydaktyki do 14.02.2012 r.

Więcej informacji na: http://www.pb.edu.pl/Ogloszenia-dla-kandydatow.html