Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Politechnika ogłosiła listy przyjętych na I rok studiów I stopnia 2007/2008
 

1. Lista przyjętych, zwiększenie limitu miejsc
18 lipca 2007 r. Politechnika Białostocka ogłosiła listę osób przyjętych na I rok studiów I stopnia w roku akademickim 2007/2008. Przyjęto 2.442 osoby, uczelnia dysponowała 2.330 miejscami. Uczelnia zwiększyła limity miejsc na niektóre kierunki (budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, mechanika i budowa maszyn, politologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie), co było motywowane wyjściem naprzeciw zainteresowaniom i preferencjom młodych ludzi.

2. Kandydaci z odmownymi odwołaniami mają szanse na studia na PB
Te osoby, których odwołania zostały rozpatrzone odmownie dostaną propozycje od uczelni studiowania na kierunkach: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna oraz na wydziałach zamiejscowych: mechanika i budowa maszyn w Suwałkach, ochrona środowiska w Hajnówce.

3. Kandydaci z kierunków architektura krajobrazu i matematyka
Uczelnia nie uruchomi dwóch nowych kierunków: architektury krajobrazu i matematyki z uwagi na niewystarczającą liczbę chętnych. Kandydatom, którzy zakwalifikowali się na te kierunki, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna PB proponuje studiowanie na innych pokrewnych kierunkach na Politechnice Białostockiej. Ci, którzy zdawali na architekturę krajobrazu dostaną wyjątkowo możliwość wybrania gospodarki przestrzennej i budownictwa mimo że są tam zapełnione limity miejsc. Podobnie ci, którzy chcieli studiować matematykę, wyjątkowo mogą składać podania na informatykę, pomimo kompletu chętnych na tym kierunku. Oprócz tego ci kandydaci mogą wybrać inne kierunki, takie jak: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, automatyka i robotyka, edukacja techniczno-informatyczna oraz kierunki na wydziałach zamiejscowych: mechanika i budowa maszyn w Suwałkach, ochrona środowiska w Hajnówce.

4. Informacja praktyczna dla kandydatów
Osoby z negatywnymi odwołaniami i osoby kierunków nie uruchomionych powinny przynieść lub przesłać podania o przyjęcie na studia do 1.08.2007 r. na adres Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Białostockiej. Ogłoszenie wyników odbędzie się 3.08.2007 r. po spotkaniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Kandydaci nie wnoszą dodatkowej opłaty za rekrutację.

5. Przedłużenie rekrutacji na kierunkach w Suwałkach i Hajnówce
Rekrutacja na I rok studiów na PB została oficjalnie zakończona. Jedynie na kierunki prowadzone przez wydziały zamiejscowe (mechanika i budowa maszyn w Suwałkach, ochrona środowiska w Hajnówce) rekrutacja została wydłużona do 7.09.2007 r. Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej została podjęta z powodu specyfiki tych wydziałów i mniejszą - w porównaniu do limitu i innych wydziałów - liczbą chętnych.

6. Zainteresowanie studiami wśród maturzystów
W tym roku chętnych na studia było o ok. 40% więcej niż w roku ubiegłym, o czym świadczy liczba osób zarejestrowanych w systemie internetowym uczelni (rekrutacja on-line odbyła się już po raz drugi). W lipcu 2007 r. zarejestrowało się 6.082 osób, w lipcu 2006 r. – 4.548 osób, co oznacza, że mimo niżu demograficznego ofertą Politechniki zainteresowanych było ok. 40% więcej maturzystów niż rok temu. Chętnych do studiowania było 6.082, uczelnia zapewniła 2.330 miejsc, ale zwiększyła je do 2442. Najbardziej oblegane spośród 19 kierunków to: 1) gospodarka przestrzenna (827 kandydatów na 60 miejsc), 2) budownictwo (811 kandydatów na 180 miejsc), 3) turystyka i rekreacja (594 osób na 120 miejsc), 4) zarządzanie (571 osób na 180 miejsc), 5) politologia (472 osób na 90 miejsc). W nowym roku akademickim zostaną uruchomione 2 nowe kierunki: grafika, gospodarka przestrzenna. O wolnych miejscach – jest mowa w pkt. 2.

Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
Rzecznik Prasowy PB