Szukaj
?
 
*  
Internetowy System Rejestracji IRK
 
*  
FAQ - Pomoc dla kandydatów
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
 
*  
Opis kierunków i specjalności
 
*  
Dokumenty rekrutacyjne
 
     - 
 
     - 
 
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Politechnika zaprasza na studia podyplomowe!
 
CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO funkcjonujące na  Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej rozpoczyna rekrutację na dwusemestralne Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY – VI edycja

Celem studiów jest kształcenie na poziomie podyplomowym pracowników służb bhp oraz osób zainteresowany problematyką zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studia przeznaczone są dla:
  • inspektorów i starszych inspektorów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • specjalistów, starszych specjalistów, głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracowników kierujących wieloosobowymi komórkami bhp,
  • właścicieli, kadry kierowniczej oraz pracowników firm zainteresowanych wdrażaniem systemu zarządzania bhp według PN-N 18001: 2004.

Studia obejmują około 170 godzin dydaktycznych.Zajęcia realizowane są systemem zaocznym, od 1 grudnia 2007 roku do 30 czerwca 2008 roku (11 zjazdów sobota-niedziela średnio po 16 godzin na zjeździe).
Słuchacze otrzymują (w ramach opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.
Liczba miejsc ograniczona.
Termin składania dokumentów: 15 listopada 2007 rok.

Szczegóły na stronie:  www.wz.pb.bialystok.pl