Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla absolwentów
 
 
 
Spotkanie założycieli Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej
 

2 marca 2006 r. w Biurze Rektora PB odbyło się pierwsze spotkanie absolwentów Uczelni, którego celem była dyskusja nad rejestracją Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. Wzięło w nim udział 25 osób, w tym przedstawiciele administracji rządowej, władz Miasta Białegostoku, prezesi dużych przedsiębiorstw w Białymstoku i regionie, politycy, dziekani, prodziekani i pracownicy uczelni, m.in.: Jerzy Półjanowicz (były Wicewojewoda), Krzysztof Sawicki (Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku), Lech Pilecki (Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu), Piotr Radziszewski (Prorektor ds. Promocji i Współpracy PB), Krzysztof Połubiński (Kierownik Radia „Akadera”) i inni.
Inicjatywa jest o tyle ważna, ponieważ do tej pory na Politechnice istniały tylko Stowarzyszenia absolwentów niektórych wydziałów PB oraz działające od 15 lat Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Absolwentów PB.

Cele Stowarzyszenia:

 • integracja absolwentów Politechniki
 • wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej uczelni poprzez aktywność absolwentów
 • promocja osiągnięć uczelni w mieście, regionie, kraju i za granicą
 • organizacja różnych wspólnych przedsięwzięć,
 • wymiana doświadczeń między nauką a biznesem
 • kształtowanie wizerunku Uczelni przez absolwentów

Podczas spotkania powołano Komitet Założycielski, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Podjęto uchwałę o uchwaleniu Statutu i przedyskutowano sprawy związane z rejestracją Stowarzyszenia. Obecnie są kompletowane dokumenty związane z rejestrem Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Zarząd Stowarzyszenia (wybrany podczas spotkania):

Prezes: Lech Pilecki,

Wiceprezesi - członkowie zarządu:

 • Jerzy Doroszkiewicz
 • Piotr Radziszewski,
 • Jerzy Półjanowicz,
 • Krzysztof Sawicki,
 • Jerzy Szmurło,
 • Czesław Miedziałowski,
 • Marta Kosior-Kazberuk,

Sekretarz: Julia Dawidziuk,

Skarbnik: Joanna Urban.

Pomysłodawcą założenia Stowarzyszenia jest Rektor PB, prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko. Główny organizator spotkania prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Radziszewski - Prorektor ds. Promocji i Współpracy PB, powiedział: „Jest to pierwsza tak duża inicjatywa o charakterze integracyjnym. Chcemy utworzyć to stowarzyszenie, by mieć kontakt z naszymi absolwentami. To oni kształtują wizerunek uczelni, są jej ambasadorami w regionie i w Polsce. Możemy być z nich dumni, ponieważ, wielu z nich zrobiło ciekawe kariery. Mamy nadzieję, że spotkania będą służyły wymianie doświadczeń miedzy Uczelnią a otoczeniem zewnętrznym, a poza tym będą budowały więź absolwentów z Politechniką ”.

Do tej pory na Politechnice istniało kilka stowarzyszeń absolwentów poszczególnych Wydziałów PB oraz działające od 15 lat Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Absolwentów PB.

 
galeria
 
 
  1 2