Szukaj
?
 
 
 
Aktualności dla absolwentów
 
 
 
Pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej
 

W dniu 14 marca 2006 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. Prezes stowarzyszenia Lech Pilecki przedstawił plan działalności na najbliższe tygodnie oraz zaproponował przedyskutowanie kilku istotnych kwestii związanych z tworzeniem się organizacji.

Podczas spotkania postanowiono:


 • stworzyć na witrynie Politechniki Białostockiej stronę internetową stowarzyszenia, na której w początkowej fazie będą umieszczone aktualności oraz formularz rejestracyjny,

 • powołać opiekunów kół wydziałowych stowarzyszenia:

  Wydział Architektury – dr inż. Marta Kosior-Kazberuk
  Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
  Wydział Elektryczny - prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
  Wydział Informatyki – mgr inż. Joanna Urban
  Wydział Mechaniczny – dr inż. Jerzy Szmurło
  Wydział Zarządzania - mgr inż. Joanna Urban

 • powołać mgr. inż. Krzysztofa Połubińskiego na Rzecznika Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.
Podczas dyskusji zwrócono uwagę na stworzenie szerokiej płaszczyzny współpracy Politechniki Białostockiej i jej absolwentów. Korzyści z niej płynące mogą być szczególnie ważne podczas praktyk, przy zdobywaniu doświadczenia i podejmowaniu pierwszej pracy przez absolwentów, jak również ich dalszej edukacji. Zwrócono uwagę, że współpraca absolwentów z macierzystą uczelnią może w istotnym stopniu zwiększyć powiązanie nauki i edukacji z gospodarką. Jest z tym związane lepsze wykorzystanie potencjału uczelni w przemyśle oraz doskonalenie programów edukacji pełniej uwzględniających potrzeby rynku. Bardzo ważne jest uczestnictwo absolwentów w uroczystościach uczelni oraz organizowanie wraz z uczelnią własnych imprez.

Krzysztof Połubiński
Rzecznik Stowarzyszenia
Absolwentów Politechniki Białostockiej
 
galeria